home

opdrachtgevers

logo's

beeldmerken

huisstijlen

boeken

nieuwsbrieven

websites

diversen

(leuke) links

routekaart

website in aanbouw

Van Kelckhoven BNO

Grafische vormgeving

Websites

Beeldredactie

 

 

Albertine Agnesplein 2A

9717 EV  Groningen

 

telefoon

050 3111391

 

e-mail

Hoe komt een website tot stand?

 

Ik ontwerp websites en bouw de door mij ontworpen websites zelf.

 

Voorbeelden van werkzaamheden:

Inventariseren van hoofd- en subpagina's; een navigatie bedenken die past bij de huisstijl

en de opzet van de website; een 'schetsontwerp' maken dat via een browser te bekijken is; bouwen
van de website en na definitieve

goedkeuring uploaden via de hoster.

 

Tekst en beeld kunnen al dan

niet door de opdrachtgever aangeleverd worden.